ArenaCP - Ranking

W każdym stoczonym na ArenieCP pojedynku jego uczestnik zdobywa punkty do specjalnego rankingu, do którego liczą się jedynie wyniki osiągane na Arenie. Na łączny ranking gracza składa się odpowiednio podliczona suma punktów zdobytych we wszystkich stoczonych na Arenie pojedynkach. W ten sposób gracze mogą porównywać swój potencjał z możliwościami innych uczestników. Ranking może też być pomocny przy określaniu stopnia trudności danego turnieju na podstawie rankingu jego uczestników (określany jako współczynnik trudności turnieju), a więc i w podjęciu decyzji o udziale i wyborze składu floty.

Naliczanie punktów

Punkty zdobywane w pojedynku zależą od kilku czynników. Głównym z nich jest stopień zniszczeń zadanych przeciwnikowi. Im więcej okrętów Twój dowódca zniszczy lub uszkodzi, tym więcej otrzyma punktów do rankingu. Zauważ, że na Twoją zdobycz nie mają wpływu straty przez Ciebie poniesione (ale oczywiście wpływają na punkty uzyskane przez przeciwnika, który je zadał).

Jeśli do walki wystawisz siły o rozmiarze mniejszym, niż przeciwnik, dostaniesz odpowiednio więcej punktów do rankingu, niż gdybyście dysponowali równymi siłami. Analogicznie, straty zadane przez stronę dysponującą przewagą liczebną zostaną niżej ocenione, co będzie skutkować uzyskaniem niższej liczby punktów. Podczas wyboru składu floty wartość określająca orientacyjny handicap wyświetlona jest jako współczynnik rozmiaru floty. Warto więc dobrać skład floty z odpowiednim handicapem, gdyż można w ten sposób zwiększyć zdobycz punktową oraz przyznane w nagrodę kredyty giełdowe.

Kolejnym parametrem wpływającym na uzyskane punkty jest ranking przeciwnika. Jeśli walczysz z przeciwnikiem o wyższym niż Twój rankingu, zadane straty zostaną wyżej wycenione, podobnie jak podczas walki z przeważającymi siłami. Również i w tym wypadku walka ze słabszym rankingowo przeciwnikiem jest niżej oceniana. Warto więc szukać pojedynków z teoretycznie porównywalnymi, lub silniejszymi przeciwnikami, aby zwiększyć swoją zdobycz.

Pojedynek stoczony w każdej kolejnej rundzie turnieju ma większą wagę a więc i proporcjonalnie więcej punktów jest przyznawane za późniejsze rundy - a mniej za początkowe.

Aby otrzymać punkty do rankingu nie trzeba pojedynku wygrać, wystarczy zadać straty przeciwnikowi. Jednak oczywiście nie zadając mu żadnych strat nie zyskuje się żadnej zdobyczy punktowej.

Wygasanie punktów

Punkty zdobyte we wszystkich pojedynkach składają się na całkowity ranking gracza na Arenie. Do łącznego rankingu liczą się w całości punkty z niedawnych turniejów, jednak punkty z turniejów starszych z upływem czasu zaczynają tracić na znaczeniu, aż te sprzed kilku miesięcy przestają się liczyć w ogóle. Z tego powodu nie wystarczy raz zdobyć wielu punktów aby zawsze być wysoko w rankingu, trzeba także swoje możliwości potwierdzać na bieżąco, biorąc udział w kolejnych turniejach.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.