Badania

Każda inteligentna cywilizacja pragnie żyć lepiej, dostatniej i wygodniej. By nastąpił postęp muszą być prowadzone badania. Badania pozwalają Ci rozwijać wynalazki które wpływają na jakość życia w całym Twoim imperium. Aby prowadzić badania potrzebne są laboratoria. By prace posuwały się naprzód wymagane są odpowiednie nakłady.

Nowe wynalazki

Twoi naukowcy cały czas starają się opracować prototypy nowych wynalazków. Oznacza to, że od czasu do czasu powinno im się udać opracować plany nowego prototypu (wynalazek na poziomie 0) który będziesz mógł dalej badać i rozwijać.

Wynalazki aby zostać opracowane (wynalezione) potrzebują innych technologii/wynalazków rozwiniętych do pewnego poziomu. Jeśli stan wiedzy Twojego imperium (poziomy posiadanych wynalazków) jest wystarczający, wynalazek który od nich zależy ma pewne niezerowe prawdopodobieństwo odkrycia. Szansa na jego odkrycie jest sprawdzana cyklicznie i nie wymaga żadnych dodatkowych akcji - jest tylko kwestią czasu. Im wyższy jest poziom technologii (powyżej wymaganego poziomu) od których zależy wynalezienie tym większe jest prawdopodobieństwo odkrycia.

Do opracowywania nowych technologii/wynalazków nie sa potrzebne laboratoria. Nie ma też znaczenia jaki wynalazek jest przez naukowców aktualnie rozwijany, tylko jaki poziom wiedzy (zbiór wynalazków rozwiniętych do pewnego poziomu) posiada Twoje imperium.

Rozwijanie wynalazków

W rozwój mają wkład wszystkie pracujące laboratoria, tak więc im więcej masz laboratoriów na zasiedlonych planetach, tym szybciej będzie wzrastać Twój poziom technologiczny. W danym momencie może być rozwijany tylko jeden wynalazek.

Rozwijany wynalazek może osiągnąć poziom po którym dalsze jego rozwijanie będzie utrudnione. Dzieje się tak gdy technologie od których zależy mają za niski poziom. W takim przypadku przy nazwie wynalazku pojawia się znak ostrzeżenia z tooltipem zawierającym informacje które technologie/wynalazki maja za niski poziom.

Wynalazek przy którym jest znak ostrzeżenia nadal działa poprawnie, jedynie jego dalszy rozwój staje się bardziej kosztowny.

Ograniczenia

Im więcej laboratoriów prowadzi badania tym większym wyzwaniem jest prawidłowa koordynacja wyników tych badań i tym większe są straty związane z opóźnieniami wynikającymi z ograniczeń w prędkości wymiany informacji. Może się więc zdarzyć że straty wynikające z włączenia kolejnego laboratorium do infrastruktury naukowej imperium będą większe niż korzyści z prowadzonych w nim badań. Dobrym rozwiązaniem jest wtedy wyłączenie badań w nowym laboratorium (ustawienie nakładów na 0) i dalsza jego rozbudowa (do momentu aż korzyści przeważą straty).

Uwagi

Uszkodzonemu laboratorium spada sprawność do równowartości jego kondycji. Innymi słowy efekty badań laboratorium o kondycji 70% wyniosą również 70% normalnych efektów przy zużyciu 100% nakładów.

Odświeżanie stanu wiedzy o aktualnie rozwijanym wynalazku jest cykliczne - odbywa sie co jakiś czas (nie rzadziej jednak niż co 3 godziny).

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.