Bombardowanie Planet

Oprócz niszczenia floty znajdującej się na orbicie planety istnieje możliwość rozpoczęcia bombardowania. Wtedy Twoje siły rozpoczynają ostrzał. Długość i skuteczność bombardowania przede wszystkim zależy od ilości i składu floty.

Aby móc rozpocząć bombardowanie musimy spełnić dwa podstawowe warunki:

  1. Orbita Planety jest wolna od wrogich flot;
  2. Planeta nie posiada aktywnych systemów obronnych.

Po spełnieniu tych warunków, dla floty będącej w stanie bezczynności ukaże się opcja .

Wystarczy kliknąć na przycisk a rozpocznie się bombardowanie. Aby sprawdzić czas pozostały do końca bombardowania zapraszam do widoku bitew gdzie możesz zobaczyć raport z przebiegu bombardowania, sił zaangażowanych w nie oraz stan dotychczasowy struktur planetarnych.

Podczas bombardowania każdy statek oddaje jedną salwę w losowo wybrane budynki. Szansa trafienia budynku uzależniona jest od jego poziomu oraz jego zniszczeń. Oznacza to, że budynki o małych poziomach będą trudniejsze do trafienia oraz to, że budynki w miarę utraty kondycji będą stawać się coraz trudniejszym celem ataku. Cechy oficera (np. taktyki) dowodzącego bombardującą flotą nie maja wpływu na wielkość zadanych zniszczeń, natomiast dość istotny jest typ statku jakim atakujemy planetę.
Jeżeli budynek zostanie uszkodzony w wyniku bombardowania giną również ludzie, którzy byli zatrudnieni w zniszczonej części.
Właściciel planety może uszkodzone budynki naprawiać klikając na link "napraw" na ekranie z detalami planety.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.