Bombardowanie Planety

Sytuacja ta miejsce kiedy flota zaatakuje wrogą planetę. By jednak doszło do samego niszczenia planety musi zostać najpierw pokonana cała występująca obrona na planecie oraz wszystkie orbitujące floty. Jeżeli zostanie spełniony ten warunek atakująca flota przystępuje do właściwego ataku na planetę czyli do niszczenia jej infrastruktury.
Podczas bombardowania każdy okręt oddaje jedną salwę w losowo wybrane budynki. Szansa trafienia budynku uzależniona jest od jego poziomu oraz jego zniszczeń. Oznacza to, że budynki o małych poziomach będą trudniejsze do trafienia oraz to, że budynki w miarę utraty kondycji będą stawać się coraz trudniejszym celem ataku. Kondycja okrętów oraz cechy oficera (np. taktyki) dowodzącego bombardującą flotą mają wpływ na wielkość zadanych zniszczeń, ale najbardziej istotny jest rodzaj uzbrojenia okrętów jakimi atakujemy planetę.

Jeżeli budynek zostanie uszkodzony w wyniku bombardowania giną również ludzie, którzy byli zatrudnieni w zniszczonej części.
Właściciel planety może uszkodzone budynki naprawiać klikając na link "napraw" na ekranie z detalami planety.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.