Budynki

Kiedy zapoznaliśmy się z planetami czas przejść do tego, co się znajdune na samej planecie. W celu łatwiejszej nawigacji i poruszania się, budynki podzielone zostały na:

Budowle Zwykłe

Są to budowle wymagane do prawidłowego funkcjonowania KAŻDEJ planety. Każdy poziom budowli zabiera 1 poziom (Oprócz Centrum Budowlanego). Budynkami Zwykłymi są:

Budynki Produkcyjne
  • Elektrownia - Bez prądu w obecnych czasach możesz jedynie spać. Dzięki elektrowniom zapewnisz dostawy energii do każdego budynku wymagającego zasilania np. Stoczni w celu budowy okretów, Akademii w celu szkolenia kadry etc.

! Dobra Rada Wujka Adzika: Jeżeli posiadasz w swoim systemie planetę podejrzewaną o wyższą produkcję energii nie wachaj się jej skolonizować i przeobrazić w gigantyczną elektrownię. W późniejszym etapie, dzięki odpowiednim technologiom będziesz mógł ją przesyłać na inne planety niemal natychmiast! (Więcej szczegółów w dziale "technologie")

Kopalnie:

  • Metalu - Metal jest podstawowym surowcem wykorzystywanym do budowy struktur i szkieletów kadłubów. Jest potrzebna praktycznie na każdej planecie.
  • Kryształu - Kryształ jest dość drogim i cennym surowcem. Kopalnie Kryształu mają największy problem z wydobyciem, dlatego ilość otrzymywanego surowca w stosunku do innych jest najmniejsza.
  • Wytwórnia Substancji Organicznych - Zakłady produkujące Żywność. Dzięki tej wytwórni możliwe jest podstawowe wyżywienie populacji oraz kadry oficerskiej.

Wszystkie budynki produkcyjne posiadają niewielką powierzchnię magazynową umożliwiającą zmagazynowanie kilku godzin ich produkcji.

Magazyny
  • Energii - Ogromny budynek, w którym prawie jedynym składnikiem są hydroalkaiczne akumulatory. Wyższe poziomy są potrzebne do budowy większych struktur.
  • Substancji Organicznych - Specjalne chłodnie, które mrożą pożywienie do temperatury umozliwiając długoterminwe przechowywanie. Przydatna sprawa jeżeli nie chcesz się martwić ryzykiem głodu lub intensywnego szkolenia kadrowego.
  • Metalu - Ogromne hale, gdzie przechowuje się metal. Jednym słowem leży tam kupa złomu ;)
  • Kryształu - Specjalnie przygotowane pomieszczenia służące do składowania wydobytego kryształu. Ich przydatność zostanie doceniona dopiero na wysokich poziomach rozwoju planety.
Centrum Budowlane

Służy ono do szkolenia wyspecjalizowanej kadry, która przyspiesza budowę wszystkich zabudowań. Z każdym kolejnym poziomem jest powiększane, by umożliwić dalsze przyspieszenie prac, a nawet zyskanie dodatkowych pól pod zabudowę dzięki odpowiedniemu planowaniu.
! Dobra Rada Wujka Adzika: Staraj się rozwijać Centrum Budowlane równomiernie z Centrum Administracyjnym. Kadra wykonawcza doceni kadrę administracyjną będącą na porównywalnym poziomie.

Budowle Specjalne

Każda planeta oprócz zwykłych zabudowań posiada Budowle specjalnego przeznaczenia. Obecnie są to:

Jak zapewne się domyślasz każda powyższa budowla ma swoje przeznaczenie. Te budowle rozwijają się niezależnie od siebie, czyli na każdej planecie musisz do nich podejść indywidualnie. Od Ciebie zależy, czy będziesz rozwijał je równomiernie kosztem czasu czy będziesz budował jeden typ na dużo wyższym poziomie kosztem pozostałych. Każdy kolejny poziom tych budowli (oprócz Centrum Administracyjnego) zabiera 1 pole na planecie. W celu ujrzenia szczegółów kliknij na nazwę bądź przewiń do niższych części instrukcji.

! Uwaga: Wszystkie obrazy pochodzą z domyślnej skórki gry. Jeżeli zmienialiście skórkę to mogą sie znacznie lub nieznacznie różnić od przedstawionych tutaj. Nie wpływa to jednak w żadnym stopniu na rozgrywkę.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.