Unikalne Cechy Charakteru

Każda osoba w Twojej kadrze może posiadać jakiś talent lub anty-talent do wykonywania określonych zadań. Przykładowo jeden z naszych podkomendnych jest wyśmienity w walce z pancernikami wroga, jednak sam może niezbyt dobrze radzić sobie za sterami niszczyciela. Do nas należy wybór czy wykorzystamy specjalne umiejętności czy nie. Część pozytywnych cech ma swoje anty-cechy, tzn. jeżeli jest cecha przyspieszająca szybkość transakcji handlowej, to istnieje też cecha spowalniająca transakcje.

Niektóre cechy otrzymuje się jako naturalny talent - tylko w momencie "narodzin", czyli rekrutacji. Inne mogą być również nabywane w trakcie służby pod Twoim dowództwem. Ale uwaga: jeśli dowódca jakiejś umiejętności może się wyuczyć, to poziom takiej umiejętności, jeśli jest "nieużywana", ulega też obniżeniu. Poniżej przedstawiony zostanie przykład tego procesu.

Gotowość Bojowa

Jedną z umiejętności, szczególnie ważnych dla dowódców flot, jest Gotowość Bojowa (GB). Jej poziom oznacza w jakim stopniu dowódca potrafi wykorzystać w praktyce posiadaną teoretyczną wiedzę taktyczną (taktyka ofensywna i defensywna). Wymagany poziom GB zmienia się ze wzrostem wiedzy teoretycznej, czyli aby w pełni wykorzystać wysoką wiedzę taktyczną dowódca powinien dysponować równie wysoką Gotowością Bojową. Analogiczny mechanizm występuje przy nauczaniu nowej wiedzy taktycznej (ofensywnej i defensywnej): dowódca, któremu brakuje odpowiedniej GB wolniej będzie przyswajał nowinki taktyczne. Strona ze szczegółami każdej osoby zawiera ocenę aktualnej GB (pod hasłem "profil oficerski").

Inne umiejętności

Generalnie za zmienne możemy uznać umiejętności związane z toczeniem bitew. Oprócz GB, dotyczy to też zdolności do walki danym rodzajem okrętu oraz walki przeciwko określonym okrętom. W planach jest wprowadzenie umiejętności użytecznej przy bombardowaniu planet i innych.

Uczenie i spadek umiejętności

Nowych umiejętności nabywa się wykonując czynności związane z tymi umiejętnościami, na przykład Gotowość Bojową zwiększamy tocząc bitwy. Obecny maksymalny poziom umiejętności nazwijmy jej aktualnym potencjałem. Jeżeli dowódca przestanie walczyć, po pewnym czasie jego GB zacznie spadać, jednak jej potencjał pozostanie bez zmian. Przywrócenie poziomu umiejętności do jej aktualnego potencjału zawsze wymaga mniej wysiłku, niż podniesienie aktualnego potencjału na wyższy poziom. Czyli dowódca dużo łatwiej "przypomina" sobie już posiadaną wiedzę, niż zdobywa nowe umiejętności.

Należy zauważyć, że umiejętności zdobywane w dużych bitwach wcale nie muszą być proporcjonalnie większe niż w niewielkich potyczkach. Czynność powtarzana wielokrotnie w ramach tej samej bitwy nie stanowi takiej nowości dla dowódcy, więc w miarę trwania danej bitwy przyrosty umiejętności będą wyraźnie maleć. Kilka mniejszych walk powinno przynieść dowódcy więcej korzyści, niż gdy jest tylko jednym z wielu uczestników i jako jednostka ma mniejsze znaczenie dla wyniku bitwy.

Spadek poziomu umiejętności zatrzymuje się na poziomie zero, czyli nie ma możliwości spadku zdolności do dowodzenia myśliwcami do poziomów negatywnych. Z drugiej strony dowódca, który "od urodzenia" był słaby w walce jakimś rodzajem okrętu może wyprowadzić tę cechę na poziomy dodatnie.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.