Dowodcy Flot

Żadna flota nie może się poruszać bez dowódcy. Jest to osoba wybrana przez gracza spośród jego kadry (kadrę szkoli się w Akademii) i przypisana na ekranie ze szczegółami floty (albo podczas transferu statków do nowej floty).

Rozmiar floty, którym może dowodzić dany dowódca zależy od jego doświadczenia wojskowego. Należy pamiętać, ze chodzi tu o łączny rozmiar jednostek we flocie, a nie o ich liczbę.

Umiejętności dowódcy mają bezpośredni wpływ na wyniki floty podczas bitew. Zatem im lepszych dowódców będą miały floty gracza, tym większa szansa, że będą oni wychodzić zwycięsko z potyczek z flotami innych graczy.

Podobnie jest z morale dowódcy. Jeżeli jest ono niskie można się spodziewać, iż nie będzie on dzielnie walczył z wrogiem w naszym imieniu. Morale dowódców wzrasta jeżeli poddawani są oni dowolnemu treningowi w akademii lub wyjdą zwycięsko z jakiegoś pojedynku.

Zobacz też jak wpływają dowódcy na poruszanie floty.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.