Dowodcy Obrony Planetarnej

Struktury obronne pełnią dość istotną rolę, której w zasadzie nie trzeba specjalnie tłumaczyć, gdyż sprawa jest dość jasna. Obronę planetarną rozbudowujemy po to by powstrzymać bądź też opóźnić ewentualny atak wroga.

Cechy Charakteru

Obronę na naszej planecie dodatkowo możemy wzmocnić wyznaczając jej dowódcę. Warto wiedzieć, że dobry kandydat na dowódcę obrony planetarnej powinien charakteryzować się wysokimi umiejętnościami społecznymi. Powinien być dobrze wyszkolony w zakresie taktyki ofensywnej i defensywnej. Dobrze też jeżeli ma na wysokim poziomie podejmowanie decyzji i determinację.

Rozmiar

Struktury obronne podobnie jak floty posiadają swój rozmiar. Dowódca by w 100% wykorzystać swoje umiejętności nie może dowodzić większą obroną niż pozwala mu na to współczynnik "Max. łączny rozmiar obrony planetarnej".

persondetailview01do2.gif

Jeżeli rozmiar obrony jest większy niż ten współczynnik dowódca nie wykorzysta w pełni swoich umiejętności. Warto jednak pamiętać o tym, że i tak lepiej jest wyznaczyć jakiegokolwiek dowódcę, nawet jeżeli nie jest w stanie poradzić sobie z obroną niż nie wyznaczać go wcale.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.