Dyplomacja

W CosmoPulse możliwe są następujące relacje dyplomatyczne między sojuszami:

Brak relacji

Brak relacji jest stanem domyślnym i obowiązuje jeżeli sojusze nie maja zdefiniowanych żadnych relacji dyplomatycznych między sobą. Ta relacja bardzo podobna jest do wojny - floty w przypadku spotkania atakują się nawzajem, można przeprowadzać wszystkie zwykłe akcje militarne jak np: bombardowanie planet, okupacja etc - niemniej wojna posiada pewne dodatkowe wyróżniające cechy, które w tej relacji nie są dostępne (patrz relacja Wojna).
Stan domyślny czyli brak relacji obowiązuje również pomiędzy każdym graczem nie będącym w sojuszu, a dowolnym sojuszem lub innym graczem, który również nie jest w żadnym sojuszu.

Pakt o nieagresji

Sojusze, które zawarły ten pakt nie mogą wykonywać przeciwko sobie żadnych akcji militarnych (jak okupacja, bombardowanie planet). Floty dwóch graczy z sojuszy, połączonych paktem o nieagresji w przypadku znalezienia się na tej samej pozycji nie podejmą żadnych działań ofensywnych. Podobnie jest z obroną planetarną, nie rozpocznie ona ostrzału innych flot jeżeli należą one do gracza z sojuszu, z którym mamy podpisany pakt o nieagresji. Stacjonowanie nad planetą flot sojuszniczych nie powoduje blokady giełdy oraz transmisji energii przy pomocy kolektorów energii.

Pakt militarny

Pakt militarny posiada wszystkie cechy paktu o nieagresji dodatkowo członkowie takiego paktu, mogą wspólnie prowadzić wojny. Innymi słowy jeżeli z innym sojusznikiem łączy nas relacja pakt militarny to podczas bitwy ten sojusznik może się do niej dołączać po naszej stronie.
Uwaga: funkcjonalność grup flot pozostaje niezmieniona, czyli nie można tworzyć grup flot zawierających statki graczy z innych sojuszy z którymi mamy pakt militarny

Wojna

Wojna to relacja dyplomatyczna, w ramach której wszystkie chwyty są dozwolone. Sojusze będące w stanie wojny mogą bezwarunkowo atakować się nawzajem, niszczyć planety, okupować i dokonywać grabieży surowców, prowadzić akcje szpiegowskie oraz przejmować wrogie planety (UWAGA: przejmowanie planet jeszcze nie zostalo wprowadzone do gry).

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.