Kadra

Dowódcy Flot
Dowódcy Obrony Planetarnej
Szpiedzy
Kupcy

Morale

Morale kadry jest równie ważnie, jak morale populacji na planetach. Wpływa ono na skuteczność osób na poszczególnych funkcjach (np. Dowódcy Flot, Dowódcy Obrony Planetarnej). Więc jeśli chcesz, żeby osoba, którą wyznaczyłeś spisywała się dobrze, musisz zadbać o jej morale.

Morale zmienia się zależnie od tego, jak radzi sobie dana osoba. Każdy kurs w Akademii wpływa na morale pozytywnie. Za to morale osoby bez zajęcia będzie powoli dążyło do poziomu morale planety, na której ta osoba przebywa (co może podnieść morale, ale także i osłabić!). Wśród oficerów wygrane bitwy i zestrzelone statki przeciwnika poprawiają morale, z drugiej strony porażki i straty własne mają na nie negatywny wpływ. Dodatkowo niektórzy zdecydowanie lepiej czują się przebywając na planecie, która ich utrzymuje. Morale takiej osoby będzie spadało, jeśli przebywać będzie poza swoją macierzystą planetą.

Wzrost i spadek morale nie jest liniowy. Morale wykazuje naturalną tendencję dążenia do wartosci sredniej, czyli do 0. Im wyższe morale posiada dana osoba tym trudniej je podnieść (zdarzenia podwyższające morale mają słabsze działanie), natomiast łatwiej obniżyć (zdarzenia obniżające morale działają silniej). Dla niskiego morale jest odwrotnie - latwiej je podnieść a trudniej obniżyć.

Każda osoba z kadry wymaga odpowiednich nakładów na swoje utrzymanie (widoczne na stronie ze szczegółami danej osoby). Jeśli planeta, która utrzymuje daną osobę nie jest w stanie zapewnić wymaganych nakładów, taka osoba oczywiście również będzie miała osłabione morale.

Osoba może obejmować funkcje (np. zostać Kupcem) tylko na planecie, na której obecnie przebywa. Wysłać kogoś na inną planetę można na stronie ze szczegółami danej osoby. Jest to możliwe tylko, jeśli nie ma ona żadnego zajęcia i, oczywiście, jeśli gracz posiada więcej, niż jedną planetę.

Dbać o morale kadry trzeba nie tylko po to, aby podnieść jej skuteczność. Jeśli bardzo zaniedbasz kogoś ze swoich ludzi i dopuścisz do znaczącego spadku morale niewykluczone, że taka osoba zrezyguje ze służby. Osoba, która odchodzi ze służby ze względu na bardzo niskie morale tracona jest na zawsze! Może się również zdarzyć, że taka niezadowolona osoba przejdzie na stronę piratów!!! Jednak nie martw się, jedno czy dwa niepowodzenia nie spowodują odejścia Twojego człowieka ze służby. Zrezygnować mogą tylko naprawdę bardzo niezadowoleni.

Unikalne zdolności

Osoby mogą również charakteryzować się unikalnymi umiejętnościami, ułatwiającymi albo utrudniającymi im wykonywanie różnych funkcji oraz wpływających na przebieg ich służby. Mogą to być zdolności wpływające wprost na wykonywanie jakiegoś zawodu (na przykład dobry albo słaby Kupiec), albo cechy wpływające na różne czynności (na przykład skłonność do ryzyka, która może mieć znaczenie na polu bitwy, na Giełdzie i w innych miejscach.

Zdolności danego typu mają różne poziomy, a więc na przykład skłonność do ryzyka może być większa albo mniejsza i zależnie od poziomu ma większy lub mniejszy wpływ na wykonywane czynności. Wpływ zdolności na różne wykonywane czynności nie jest określony jednym wzorem i może być różny (czyli na przykład znacznie bardziej przejawiać się na polu bitwy niż na Giełdzie). Opis rzeczy, na które jakaś umiejętność wpływa znajduje się na stronie z opisem szczegółów danej osoby, jest dostępny jako tooltip (podpowiedź) po najechaniu myszką na tekst opisujący umiejętność.

"Śmierć"

Jeśli dowódca floty polegnie w bitwie, albo nie powiedzie mu się kolonizacja, nigdy nie ginie bezpowrotnie. Zaczyna się wtedy okres "powracania" albo inaczej "rekonstrukcji". Po pewnym czasie (zwykle kilka dni) osoba powraca na planetę, która tę osobę utrzymuje by być z powrotem do Twojej dyspozycji. Czas powrotu do służby zależy od stażu oraz umiejętności dowódcy (im starszy i lepiej wyszkolony, tym rekonstrukcja trwa dłużej). Drugim czynnikiem wpływającym na czas powrotu jest odległość miejsca "śmierci" od planety macierzystej.

Czasem mogą wystąpić także losowe, "nieprzewidziane" problemy z rekonstrukcją. Czas powrotu może się wtedy znacznie wydłużyć, a informacja o tym jest podana w opisie powracającego oficera. Czas wydłużenia nie zależy od parametrów danej osoby i jest czysto przypadkowy.

Czas powrotu można zmniejszyć dzięki odpowiedniemu badaniu ("rekonstrukcja osobnicza"). Z każdym poziomem rozwoju tej technologii średni czas powrotu nieco maleje. Dotyczy to czasu sumarycznego, a więc także ewentualnych problemów podczas rekonstrukcji.

Patrz także Akademia

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.