Laboratorium

Laboratorium to miejsce w którym Twoi naukowcy dzień i noc starają się odkryć nowe oraz udoskonalać istniejące wynalazki.

Nakłady

W polu aktualne nakłady możesz zadecydować o tym ile surowców (na godzinę) chcesz przeznaczyć na badania. Do wyprodukowania jednej jednostki badań potrzeba 5 jednostek energii, 1 jednostka substancji organicznych, 2 jednostki metalu oraz 3 jednostki kryształu. Maksymalna wielkość nakładów zależy od wielkości laboratorium.

Efektywność

Każde laboratorium prowadzi badania z pewna określoną efektywnością. Większe laboratoria mogą pozwolić sobie na lepsze wyposażenie co oznacza że ich efektywność jest wyższa. W praktyce oznacza to, że taka sama ilość surowców (nakłady) da w przypadku laboratorium o wyższej efektywności wiekszy postęp w badaniach.

W przypadku gdy posiadamy więcej niż jedno laboratorium dochodzą straty związane z niewystarczającym przepływem informacji pomiędzy laboratoriami, które w efekcie powodują spadek ich efektywności. Są one tym większe im więcej posiadamy laboratoriów.

Uwaga: Jeśli na planecie brakuje surowców laboratorium odczuje to w pierwszej kolejności. Również stan oblężenia powoduje, że do laboratorium nie są przesyłane surowce i badania stają.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.