Lista Planet
planet_list_view_02.gif

Na ekranie możemy zauważyć wiele informacji1.

Na samej górze zauważamy dwa pola wyboru : filtrowania i sortowania.

(1.) - Filtr Planet.

 • Wszystkie - Wyświetla wszystkie skolonizowane planety.
 • Z ostrzeżeniami - Ukazuje wszystkie planety, które posiadają jakiekolwiek ostrzeżenia.
 • Z pustą kolejką budowy - Planety nie posiadające zleceń budowy zostaną wyświetlone.
 • Z ujemnym morale - Każda planeta, gdzie morale spadnie poniżej 0 zostanie wyświetlona.
 • Tracące surowce - Wyświteli każdą planetę, kiedy produkcja jest mniejsza niż wydobycie.
 • Z pustymi magazynami - Przydatne by zobaczyć gdzie skończyły się surowce.
 • Z pełnymi magazynami - Przydatne by zobaczyć gdzie magazyny zostały zapełnione.

(2.) - Sortowanie Planet.

 • Domyślnie - Sortuje planety wedug ID planety.
 • Alfabetycznie - Sortuje planety po nazwie według kodowania ANSI.
 • według Populacji - Sortuje planety w/g populacji malejącej.
 • według Morale - Sortuje planety od największego do najmniejszego morale.
 • Energia (w magazynach) - Sortuje planety od największego do najmniejszego poziomu energii w magazynach.
 • Sybstancje Organiczne (w magazynach) - Analogicznie, tylko że według Substancji Organicznych.
 • Metal (w magazynach) - Analogicznie, tylko że według Metalu.
 • Kryształ (w magazynach) - Analogicznie, tylko że według Kryształu.

(3.) - Ilość planet według wybranego filtra oraz przyciski odpowiedzialne za nawigację po liście.

(4.) - Jest to obrazek, ukazujący profil planety. Najczęściej pokazujący, jakiego surowca jest 'Obficie' w wydobyciu.

planet_balanced_small.gif
- Zbalansowana lub z jakimiś brakami - nie posiada wydobycia na poziomie "Obfitym".
planet_energy_small.gif
- Nadprodukcja energii nad innymi surowcami.
planet_organic_small.gif
- Produkuje organiksy w trybie "Obfitym".
planet_metal_small.gif
- Planeta posiadająca nadmiar metalu.
planet_cristal_small.gif
- Wydobycie Kryształu jest wyższe niż standardowe.

(5.) - Link do szczegółów planety.

(6.) - Link do ekranu przemieszczania floty. Więcej na odddzielnej stronie.

(7.) - Pasek stanu populacji planety. Od lewej widzimy:

 • Populacja - Populacja obecnie mieszkająca na planecie.
 • Zapotrzebowanie (8.) - ilość ludzi potrzebna do obsługi fabryk, magazynów, stoczni i administracji. O zapotrzebowaniu przeczytasz więcej na odddzielnej stronie.
 • Morale (9.) - Morale aktualnie panujące na planecie. Im wyższe, tym lepiej. Więcej o morale znajdziesz tutaj.

(10.) - Pasek zasobów pozwala zobaczyć stan zapełnienia surowcami magazynów. Liczba po lewo to posiadany stan, liczba po prawo określa maksymalną liczbę surowca.

W celu szybkiej orientacji obok liczb są słupki mogące przybierać 5 różnych barw:

 • Czerwona - Kiedy zajęta pojemność jest pomiędzy 0 a 20%
 • Pomarańczowa - Kiedy zajęta pojemność jest pomiędzy 21 a 40%
 • Żółta - Kiedy zajęta pojemność jest pomiędzy 41-60%
 • Żółto-zielona - Kiedy zajęta pojemność jest pomiędzy 61-80%
 • Zielona - Kiedy zajęta pojemność jest powyżej 80%

(11.) - Następna planeta :-)

(12.) - Podręczne menu planety.

 • Floty - Floty przebywające na danej planecie oraz jej orbicie.
 • Kadra utrzymywana - Kadra, której planetą macierzystą jest właśnie ta planeta.
 • Kadra bez zajęcia - Kadra, która na tej planecie czeka na rozkazy.
 • Kadra przebywająca - Kadra, która aktualnie znajduje się na planecie.
 • Skanuj System - Umożliwia przeskanowanie systemu w poszukiwaniu szczątków, sprawdzeniu czy nic nie wychodzi z hiperprzestrzeni a także umożliwia obejrzenie wszystkich planet w danym układzie.
 • Zainstaluj Szpiega - Umożliwia wysłanie szpiega do wywiadu, bądź kontrwywiadu na tę planetę.

Budynki - Poniżej są odnośniki do budowli specjalnych na tej planecie.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.