Morale

Morale stanowi ważny czynnik w CosmoPulse. Odzwierciedla ono stan planety bądź kadry i przy dużych odchyleniach od neutralnego potrafi przynieść korzyści bądź niedogodnień.

Morale populacji

Morale na planecie wpływa na poniższe czynniki:

  • Morale panujące na planecie przypisywane jest dla nowej osoby wychodzącej z akademii.
  • Oficer stacjonujący na planecie (bez zajęcia) zbliża swoje morale do morale planety.
  • Przy większej populacji trudniej utrzymać wysokie morale.
  • Kiedy nasza osoba przebywająca na planecie, podejrzana o współpracę z przeciwnikiem, posiadająca wyższe morale od Agenta Prowadzącego

W przypadku, kiedy mamy wysokie morale, możemy zaobserwować następujące rzeczy:

  • Mniej zdarzeń losowych negatywnych
  • Lepsze efekty szkolenia kadry (w niewielkim stopniu)
  • Skuteczniejsza obrona przed okupacją

Przy ujemnym morale możemy spodziewać się następujących modyfikatorów:

  • Niskie morale skutkuje zwiekszonymi zdarzeniami pechowymi
  • Ludzie emigruja na planety z wyzszym morale
Morale Kadry

[in construction]


Morale może osiągnąć skrajne wartości od -1000 do 1000

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.