Nawiazanie Walki

Atak na przeciwnika

Nawiązanie walki w CosmoPulse następuje automatycznie. Każdorazowo kiedy flota lub grupa flot kończy ruch, sprawdzane jest czy w miejscu zakończenia ruchu znajdują się wrogie floty lub wroga obrona planetarna. Jeżeli tak, zostanie natychmiast rozpoczęta bitwa. Tak więc, by zaatakować przeciwnika należy przesunąć flotę lub grupę flot na miejsce, gdzie spodziewamy iż stacjonują jego siły, a bitwa rozpocznie się automatycznie.

Automatyczne dołączanie do bitew

Jeżeli w miejscu zakończenia ruchu flot trwa już bitwa, to nasze siły dołączą się do bitwy jeżeli w jednej ze stron walczą już:

  • nasze siły
  • siły kogoś z naszego sojuszu
  • siły sojuszu,z którym mamy podpisany pakt militarny

Jeżeli żaden z tych warunków nie zostanie spełniony nasze floty zakończą ruch nie podejmując akcji.

Ręczne dołączanie do bitew

Czasem może się zdarzyć sytuacja, iż nasza flota znajdzie sie na miejscu bitwy, a nie bierze w niej udziału (np. wystartuje właśnie z planety, lub w trakcie walki zmieniła się nasza sytuacja dyplomatyczna), wtedy można przyłączyć tą flotę lub grupę flot do bitwy wchodząc na ekran szczegółowy floty lub grupy flot i klikając akcję: przyłącz do bitwy.

Niszczenie planety

Jeżeli nasze floty zakończą ruch na pozycji wrogiej planety, a wróg nie posiada tam żadnych stacjonujących flot ani obrony planetarnej to bitwa nie zostanie rozpoczęta z powodu braku celów. Wtedy możemy zainicjować bombardowanie planety. By to zrobić należy wejść na szczegóły floty lub grupy flot i nacisnąć link: niszcz planetę.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.