Okupacja Planety
Rozpoczęcie okupacji

Jeżeli posiadasz wśród swojej floty jednostki desantowe możesz pokusić się o okupację planety.
By rozpocząć tą akcję należy przesunąć flotę bądź grupę flot w miejsce wrogiej planety. Następnie na ekranie szczegółów floty lub grupy flot nacisnąć na link okupacja planety.

Od tego momentu wszystkie jednostki w tej flocie rozpoczynają okupację planety. Jednostki desantowe (bo tylko one tak naprawdę biorą udział w okupacji) przełamują opór ludności cywilnej i stopniowo zwiększają stopień kontroli nad planetą. Im dłużej trwa okupacja, tym większe szanse mamy na otrzymanie specjalnego questa z nią właśnie związanego.

Uwaga - nie można rozpocząć okupacji jeżeli na planecie stacjonują wrogie jednostki lub są zbudowane jakiekolwiek struktury obronne.

Stopień kontroli

Stopień kontroli przedstawiany jest w procentach i określa w jakim stopniu jednostki desantowe kontrolują planetę. To w jakim stopniu przejmiesz kontrolę nad planetą zależy w głównej mierze od ilości jednostek desantowych jakie przeznaczysz do inwazji oraz od populacji na okupowanej planecie. Im jest ona większa tym więcej desantowców będziesz zmuszony wysłać. Maksymalnie możesz kontrolować planetę w 90%.

Stopień kontroli infrastruktury zależny jest od stopnia rozbudowy planety oraz, od długości jej okupowania.
W przypadku okupowania planety Regresjan po osiągnięciu odpowiednio wysokiego stopnia kontroli infrastruktury, taką planetę można przejąć.
Kontrola infrastruktury pozwala także na kradzież technologi, której przyrost zależny jest od stopnia rozwoju planetarnego laboratorium, oraz różnicy w rozwoju technologii obu graczy. Również co pewien czas okupant łapie i likwiduje losową osobę spośród kadry przebywającej na planecie, co skutkuje przejściem tej osoby w stan "powrotu" jak po przegranej bitwie.

Kontrola infrastruktury pozwala również w przybliżony sposób określić:
- poziomy budynków
- rozmiar populacji i morale
- liczbę kadry utrzymywanej oraz przebywającej na planecie

Grabież surowców

Jednym z celów okupacji planety jest grabież surowców. Jeżeli stopień kontroli nad planetą jest większy niż 0, możesz wysłać na taką planetę transportowce. Po przybyciu na miejsce w szczegółach floty transportowej będzie dostępna opcja transfer surowców. Możesz teraz transferować surowce z okupowanej planety na swoje transportowce. Im większy posiadasz stopień kontroli nad planetą tym więcej surowców będziesz w stanie zagrabić.

Wyjątki

Bonusy z okupacji wynikające z kontroli nad infrastrukturą dostępne są tylko w wyniku okupacji realnych graczy (czyli nie w przypadku okupacji Piratów. Surowce można grabić dowolnemu graczowi. Przejąć można wyłącznie planetę Regresjan. W przypadku, gdy planetę okupuje wielu graczy, każdy z nich ma szanse na skorzystanie z okupacji.

Wyzwolenie spod okupacji

Jeżeli Twoja planeta jest okupowana, nie załamuj rąk. Jeżeli tylko masz jakieś floty w rezerwie możesz je wysłać na okupowaną planetę. Jeżeli tylko się tam znajdą natychmiast rozpoczną walkę z okupacyjnymi siłami.
W przypadku okupacji to właśnie ludność cywilna jako pierwsza stawia opór okupantom, nierzadko powodując całkowite wyzwolenie planety. Warto dbać o wysoki poziom morale na planecie, gdyż im jest on wyższy tym bardziej walczenie ludność cywilna przeciwstawia się okupantowi.

Przerwanie okupacji poprzez atak:
- Jeśli flota okupanta jest nieobstawiona, przerwanie jest automatyczne.
- Jeśli jest obstawiona przez inne stacjonujące floty, najpierw trzeba pokonać te floty. Potem można zaatakować okupanta. Na czas bitwy okupacja jest wstrzymana.

Ograniczenia podczas okupacji

Podczas okupacji nie wszystkie akcje są dostępne. Nie można budować struktur obronnych ani statków w stoczni. Na okupowanej planecie nie są produkowane towary luksusowe, nie są prowadzone badania naukowe, nie można również na taka planetę przepisywać utrzymania dowódców, ani przeznaczać żywności dla ludności

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.