Populacja

Populacja w CosmoPulse odgrywa role dość ważną. Jest "siłę napędową" planety. Każdy budynek potrzebuje pewnej ilości ludzi (pracowników) aby móc działać, tak wiec populacja zawsze powinna przekraczać planetarne zapotrzebowanie. Jeśli zapotrzebowanie jest większe niż ilość ludzi, wydajność budynków na planecie spada.
Krytycznie niski poziom populacji może doprowadzić do przejęcia planety przez Regresjan, jednak zawsze poprzedzone jest to questem pozwalającym na odbudowanie populacji.

Populację można sprawdzić na dwa sposoby:

  • Ekran Ogólny planety
  • Ekran szczegółowy planety
Rozwój Populacji

Populacja rozwija się samoistnie dążąc do osiągnięcia limitu ustalonego w Centrum Administracyjnym. Ustalając jego wysokość trzeba pamiętać ze populacja potrzebuje żywności - 1000 ludzi zjada w ciągu godziny 1 jednostkę substancji organicznych.

Morale Populacji

Wzrost i spadek liczebności populacji powoduje analogiczny wzrost i spadek morale. Po osiągnięciu limitu liczebności - morale populacji będzie powoli spadało. Można je wówczas podnieść poprzez przeznaczenie części surowców na towary luksusowe (Centrum Administracyjne). Mankamentem towarów luksusowych jest fakt, że spowalniają one prędkość przyrostu populacji.

Migracja

Na zmiany liczebności populacji mają również wpływ migracje ludności. Zjawisko to jest zależne od wysokości morale. Jeśli morale populacji jest większe od zera będzie ona przyciągała emigrantów dodatkowo zwiększających jej liczebność. Oczywiście w przypadku ujemnego morale sytuacja będzie odwrotna.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.