Pozycja Systemowa

Każdy układ słoneczny zbudowany jest na zasadzie sześcianu.

koordynatywcosmosmallec7.gif

Przyjęto iż używamy trzech wymiarów i odpowiednich dla nich oznaczeń : [x,y,z].
Środkiem sześcianu jest pozycja x=0, y=0, z=0. Te współrzędne określające położenie w obrębie danego układu nazywamy Pozycją planetarną lub inaczej Współrzędnymi Planetarnymi.

koordynatywcosmo2smallvy9.gif

Aby jednak lepiej zrozumieć poruszanie się po układzie planetarnym i wyobrazić położenie flot, planet, szczątków, spójrzmy na rysunek obok.
Współrzędna 'x' określa poruszanie się horyzontalnie (lewo-prawo), współrzędna 'y' określa poruszanie się wertykalnie (góra-dół) a współrzędna 'z' określa poruszanie się w głębi (od siebie-do siebie).
Minusy we współrzędnych biorą się stąd, jak napisane jest wyżej, środek jest w punkcie [0,0,0] i jeżeli poruszamy się horyzontalnie w prawo, liczba się zwiększa, a kiedy poruszamy się w lewo liczba się zmniejsza przechodząc w pewnym momencie na liczby ujemne.
Zakładamy iż granica układu wynosi od -1000 do 1000 dla jednej współrzędnej.

Teraz już wiesz jak wygląda układ planetarny w CosmoPulse. Galaktyka składa się z dziesiątek tysięcy takich sześcianików i każdy ma swoje położenie. Oznaczamy je [X, Y, Z] i nazywamy Współrzędnymi Systemowymi.
Podobnie jak przy współrzędnych planetarnych, Współrzędne Systemowe określają kierunek w którym rosną i maleją liczby. 'X' określa położenie horyzontalne, a 'Y' wertykalne. Obecnie współrzędna 'Z' pozostaje nieużywana w celu odciążenia serwera zbędnymi planetami.

Link w grze wyglądający mniej więcej w ten sposób: [14210,14780,0]:[-874,12,450] oznacza po prostu koordynaty celu, pierwsza trójka liczb to współrzędne systemowe, druga trójka do współrzędne planetarne. Zatem jeżeli wysyłamy gdzieś flotę to musimy podać do jakiego systemu ma polecieć (współrzędne systemowe) i gdzie konkretnie w tym systemie musi się zatrzymać (współrzędne planetarne). Po jego naciśnięciu zostaniesz przekierowany do strony gdzie możesz wykonać akcje mające związek z tymi koordynatami, czyli np. wysłać na tą pozycję flotę.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.