Ranking Graczy

Ranking Graczy służy do porównywania poszczególnych Imperiów na tle całości galaktyki. Składa się on z następujących części:

statistics_players_1.gif

# - Numer w Rankingu.

Nazwa - Nazwa Imperium gracza.

Każdy gracz jest opisywany kilkoma wartościami, które składają się na Całkowity ranking, takimi jak :

  • Industrialny - rośnie wraz ze wzrostem liczby budynków i zależy liniowo od liczby materiałów potrzebnych do wybudowania budynków na aktualnym poziomie.
  • Militarny - rośnie wraz ze wzrostem liczby statków wojennych we flotach i zależy liniowo od siły ognia, zasięgu, pancerzu - uszkodzenia statków nie są brane pod uwagę. W skład wchodzą również struktury obronne i także w sposób liniowy zależy od siły ognia, pancerza i zasięgu.
  • Kadrowy - rośnie wraz ze wzrostem liczby ludzi i w sposób liniowy od ich współczynników - nie ma znaczenia do jakiego zadania są oni aktualnie oddelegowani
  • Naukowy - rośnie wraz ze wzrostem zaawansowania w badaniach - i jest równy pierwiastkowi z sumy postępu w poszczególnych badaniach
Obliczanie całkowitego rankingu :

Całkowity ranking liczony jest jako suma stosunków aktualnych wartości rankingu gracza w danej kategorii do wartości z pierwszego miejsca mnożone przez 100000, czyli:

ranking_calkowity = ( ranking_industrialny / maks_industrialny + ranking_militarny / maks_militarny + ranking_kadrowy / maks_kadrowy + ranking_naukowy / maks_naukowy ) * 100000

**Uwaga! Maksymalna wartość jaka można osiągnąć w rankingu całkowitym wynosi: 400000 punktów

Innymi słowy; Ranking całkowity obliczamy dzieląc każdy ranking z osobna w sposób : Swoj_wynik / Wynik_pierwszego_gracza po czym dodajemy to do siebie i mnożymy przez 100 000.

przykład:

wartości dla pierwszych miejsc w rankingu są następujące:

industrialny: 608067
militarny: 32458
kadrowy: 352354
naukowy: 2739

gracz w tych kategoriach ma wartości:

industrialny: 111101
militarny: 19013
kadrowy: 74654
naukowy: 1980

zatem jego ranking całkowity wynosi:

(111101/608067 + 19013/32458 + 74654/352354 + 1980/2739) * 100000 = (0,182 + 0,586 + 0,212 + 0,723) * 100000 =~170289 punktów

Uwaga:

  • Rankingi pokazują jedynie graczy z rankingiem większym od pewnej minimalnej wartości.
  • Ranking przeliczany jest RAZ dziennie, około godziny 1:00 czasu serwera CosmoPulse.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.