Regresjanie

Regresjanie są nacją, która w wyniku zasiedlania wyniszcza planety i doprowadza do ich utraty przez gracza.

Regresjanie nie są agresywni i nie atakują oraz nie niszczą planet, lecz zasiedlają wyniszczone planety, których populacja osiągnęła krytycznie niski poziom. Pojawianie się Regresjan nie jest niespodziewane i zawsze poprzedza je quest, który ma na celu zmotywowanie gracza do odbudowy danej planety. Przejęcie planety przez Regresjan spowodowane jest więc zawsze zaniedbaniami ze strony gracza.

Planeta która zasiedlili Regresjanie może zostać przejęta przez graczy poprzez okupację, której długość uwarunkowana jest stopniem rozwoju planety. Okupacja planety przez byłego jej właściciela jest skuteczniejsza niż okupacja pozostałych przez graczy, więc ma on większe szanse na przejęcie planety.

Planeta Regresjan utrzymuje się jeden miesiąc i jeżeli w tym czasie planeta nie zostanie przejęta przez jakiegoś gracza, zostaje ona wyludniona i na mapie oznaczona jako "niezamieszkana"

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.