Relikty

W Galaktyce od czasu do czasu pojawiają się niewiadomego pochodzenia przedmioty o zadziwiających właściwościach. Wpływają na przeróżne elementy życia, od poruszania się flot przez hiperprzestrzeń, po bogactwa naturalne planet. Często jest to wpływ bardzo wyraźny - przy czym właściwie zawsze niewytłumaczalny w żaden racjonalny sposób. Większość skłania się ku opinii, że pochodzą one od prastarej, nie istniejącej już megacywilizacji, dlatego przyjęło się nazywać je Reliktami. Ich katalogowaniem zajmuje się Konsorcjum, ogłaszając publicznie istnienie każdego zlokalizowanego Reliktu. Jednak nie jest to proste i często ślad Reliktu jest gubiony.

Klasyfikacja

Relikty wpływają na różne elementy życia w Galaktyce i według tego wpływu są podzielone na grupy. W każdej grupie są Relikty o dość podobnym działaniu, jednak trochę się od siebie różniące. Nazewnictwo Reliktów pochodzi więc również od wywieranego wpływu, czyli na przykład konkretny Relikt POP-1/13/223 należy do grupy mającej wpływ na populację planety (POP), a NAV-2/13/899 należy do Reliktów wpływających na poruszanie się flot (nawigację - NAV). Grup Reliktów jest więcej a wpływ każdego jest określony i opisany na stronie ze szczegółami.

Obsługa

Relikty przenoszone są z miejsca na miejsce przed osoby z Twojej Kadry. Jeśli osoba przebywa aktualnie na planecie, może pozostawić Relikt - spoczywa on wtedy na tej planecie czekając, aż podniesie go kto inny. Jednak podnieść Relikt może tylko ktoś nie mający aktualnie żadnego zajęcia. Relikt można przemieścić pomiędzy planetami wraz z przenoszącą go osobą.

Relikt działać może tylko będąc umiejscowionym na planecie. Aby rozpocząć wykorzystanie Reliktu, przenosząca go osoba (bez zajęcia) musi go uaktywnić. Robi się to na stronie ze szczegółami tej osoby. Po aktywowaniu Reliktu, przenoszący go staje się Protektorem Reliktu. Nie może w tym czasie wykonywać innych zajęć.

Działanie

Aktywowanie Reliktu jest procesem dość długotrwałym. Po wydaniu rozkazu wykorzystanie mocy będzie stopniowo rosło, aż osiągnie 100% - od tego momentu Relikt wpływa na świat z całą swoją mocą. Podobnie dezaktywacja - chociaż odbywa się jednak szybciej niż aktywacja - spadek od pełnej mocy do zera chwilę musi potrwać.

Tempo wzrostu jak i wytracania aktywnej mocy jest na bieżąco podawane na stronie szczegółów Reliktu, oczywiście jeśli akurat trwa proces aktywacji lub dezaktywacji.

Widoczność

Intensywność wpływu Reliktu na otoczenie jest tak silna, że nie da się go na dłuższą metę ukryć przed światem. Wiedzę o Relikcie pozostającym na planecie po pewnym czasie zdobędzie Konsorcjum, publikując tę informację na odpowiedniej stronie. Publikowane są informacje o Reliktach należących do wszystkich graczy i znajdujących się na planetach, ale niekoniecznie uaktywnionych. I chociaż na początku znany będzie tylko układ planetarny, w którym znajduje się Relikt, to z czasem znana stanie się i konkretna planeta. Ponieważ Relikt dość łatwo jest przenosić z miejsca na miejsce, Konsorcjum czasem "gubi namiar" na Relikt, po czym od nowa rozpoczyna się proces lokalizowania. Lista prowadzona przez Konsorcjum jest identyczna i dostępna dla wszystkich graczy.

Jeszcze jednym źródłem informacji o Reliktach są Szpiedzy. Po zainstalowaniu dostępna jest specjalna akcja (Przechwyć Relikty), której wykonanie pozwala potwierdzić obecność Reliktu, a przy pewnej dozie szczęścia i umiejętności szpiega także go przejąć.

Wiedzę o obecności Reliktu można także uzyskać:

  • skanując system, w którym się on znajduje (pod warunkiem, że jest on już znany i umieszczony na liście Konsorcjum)
  • okupując planetę, po pewnym czasie dostępna będzie także odpowiednia informacja
  • otrzymując odpowiednią informację będącą wynikiem zdarzenia losowego

UWAGA: czas potrzebny do wykrycia Reliktu oraz zasady wykrywania są obecnie w formie eksperymentalnej i mogą zostać zmienione.

Pozyskiwanie i przejmowanie

Zwykle (chociaż nie zawsze) pierwszymi posiadaczami Reliktu są Piraci, wynajdujący je gdzieś w zakamarkach Galaktyki. Jednak Relikt nigdy nie jest przypisany komuś raz na zawsze. Przejęcie Reliktu odbywać się może na kilka sposobów:

  • poprzez akcję szpiegowską Przechwyć Relikty - jest to najbardziej skryty sposób, jednak skuteczny tylko w przypadku Reliktów o niezbyt wysokiej mocy. Relikty silniejsze będą trudne do przejęcia przez szpiega.
  • poprzez okupację planety - za pomocą siły militarnej można przejąć każdy Relikt, ale czas na to potrzebny będzie tym większy, im Relikt jest silniejszy. Jednak po pewnym czasie powinno być możliwe przejęcie dowolnego Reliktu przez jednego z dowódców wojsk desantowych.
  • dzięki współpracy szpiegów i wojsk okupacyjnych - jest to najskuteczniejszy sposób. Aktywni szpiedzy wspomagają wojska desantowe dzięki czemu czas przejęcia będzie krótszy. Jednak w tej sytuacji nigdy nie wiemy, kto przejmie Relikt - jeden ze szpiegów, czy dowódców desantowych.

Zapobiec przejęciu można zarówno angażując w bitwę wojska okupanta, jak i prowadząc kontrwywiad na planecie, gdzie operują wrogie wojska i szpiedzy. Jeśli zdarzy się sytuacja, że obcy szpieg ukradnie Relikt, jest jeszcze możliwość odzyskania go wydając rozkaz przechwytywania Reliktu własnemu szpiegowi. Dopóki wróg przebywa na planecie lub trwa jego ewakuacja, Relikt może zostać odzyskany w wyniku tej akcji. Natomiast utrata Reliktu w wyniku okupacji jest nieodwołalna.

Czas życia i rozpad

Każdy Relikt działa z określoną mocą, której aktualna wartość jest podana na stronie z jego szczegółowym opisem. Im wyższa moc, tym intensywniejszy będzie jego wpływ na świat. Cechą charakterystyczną jest to, że każdy swą moc traci z czasem (niezależnie od tego, czy jest aktywowany czy nie). Wraz z malejącą mocą maleje też wpływ Reliktu. Po wyczerpaniu całej swojej mocy Relikt się rozpada.

Inną cechą jest stabilność - im wyższa, tym wolniej Relikt będzie wytracał swą moc.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.