Rodzaje Badan

Wiele dziedziń nauk skupia się nad konkretnymi rzeczami, są jednak i takie, których nie da się jednoznacznie określić, bądź specjalizują się w zbyt szerokiej gamie wiedzy. Właśnie dlatego naukowcy wprowadzili podział na badania ogólne oraz zagadnieniowe.

Technologie ogólne

Do tej gałęzi nauk zaliczymy takie dziedziny jak mechanika czy fizyka, gdyż są zbyt rozległe. Wymagane są jako teoria dla konkretnych zagadnień z danej dziedziny. Technologie ogólne same w sobie nie dają nic oprócz dostępu do poszczególnych zagadnień.

Technologie zagadnieniowe

Są to wydzielone z ogółu nauk dziedziny, które specjalizują się w badaniu konkretnego zjawiska czy właściwości. Przy poznawaniu przykładowo mechaniki jako technologii ogólnej zostaje wydzielone zagadnienie "Pojemności Magazynowej" jako konkretnej technologii do zwiększania pojemności magazynu.

Naukowcy dokonali podziału dziedzin na:

  • Budownictwo
  • Flota
  • Kadra
  • Planeta
  • Teorie Wojenne

Do każdej zostaje przypisane zagadnienie, które można badać po uprzednim odkryciu.

By móc rozwijać zagadnienie potrzebna jest wiedza ogólna na odpowiednim poziomie inaczej napotyka się problemy w kontynuowaniu badań.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.