Skiny Uzytkownika

Skiny Użytkownika

Instalacja

CosmoPulse umożliwia stosowanie innych niż standardowe skiny. Można tak skonfigurować CosmoPulse by używało zarówno skinów umieszczonych na innych serwerach lub też skinów czytanych z dysku lokalnego. Ta druga opcja może być szczególnie przydatna dla osób, które chciałyby stworzyć własnego skina do CosmoPulse. Ponadto dzięki czytaniu obrazków z lokalnego dysku uzyskujemy przyśpieszenie działania oraz odciążamy serwer gry.

Wszystkie skóry używane w CosmoPulse dostępne są do ściągnięcia w postaci archiwum zip pod adresem: http://www.cosmopulse.net/addons/skins/skins.zip

Jeżeli chcemy użyć własnej skóry wystarczy na ekranie Ustawienia w opcji Ścieżka do skina: podać jej lokalizację.

Lokalizacja skóry na lokalnym dysku

Jeżeli zdecydujemy się by CosmoPulse korzystało z grafiki umieszczonej lokalnie na dysku, wtedy należy podać ścieżkę następującego formatu: file:local_skin_path.
Czyli np. jeżeli mamy skórę umieszczoną w katalogu: c:\skins\moja, należy podać następującą scieżkę:
file:
c:/skins/moja
Należy pamiętać by przy podawaniu ścieżki zamienić wszystkie znaki \ na /.

Przed ustawieniem ścieżki sprawdź poniżej czy Twoja przeglądarka obsługuje lokalne ścieżki.

Internet Explorer 6

Obsługuje, nie ma żadnych problemów.

FireFox 1.5 lub wyższy

Znajdź na dysku katalog z profilem FireFoxa, np:
"C:\Documents and Settings\Administrator\Dane Aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\34242541.default\"

Utwórz w tym katalogu plik o nazwie: user.js o treści:

user_pref("capability.policy.policynames", "localfilelinks");
user_pref("capability.policy.localfilelinks.sites", "http://www.cosmopulse.net http://cosmopulse.net");
user_pref("capability.policy.localfilelinks.checkloaduri.enabled", "allAccess");

Uruchom ponownie przeglądarkę.
Po więcej informacji na temat konfiguracji FireFoxa zajrzyj tutaj

Przykładowy plik user.js, można również ściągnąć z serwera:user.js, wtedy wystarczy go tylko wgrać do katalogu z profilem FireFoxa.

Opera 8

Uwaga: po wykonaniu tej modyfikacji w Operze przestanie działać pomoc!

Załóżmy, że masz swojego skina w katalogu: c:\skins\moj.
Otwórz plik opera6.ini (z katalogu opera\profiles), znajdź sekcję [User Prefs] i wpisz Help Directory=c:\skins\moj. Zapisz plik.
W CosmoPulse jako ścieżkę lokalną do skóry podaj:
opera:/help

Internet Explorer 7 i Opera 9

Dla tych dwóch przeglądarek nie działa podanie lokalizacji skóry na dysku lokalnym!
By na tych przeglądarkach móc korzystać z własnych skinów można spróbować umieścić skórę na innym serwerze.

Lokalizacja skóry na innym serwerze

Tutaj sprawa jest prosta, wystarczy w lokalizacji skina podać adres URL, np: http://moj_serwer.com/skins/moj

Tworzenie własnego skina

Struktura skina

Katalog z definicją skina powinien posiadać następującą strukturę:
icons
images
opt
- - - - buildings
- - - - commanders
- - - - map
- - - - misc
- - - - planets
- - - - ships
- - - - stars
skin_cfg.js
cosmopulse.css
news.css

gdzie:
icons - katalog zawierający podstawowe ikony używane w grze
images - katalog z obrazkami
opt - katalog z głównymi elementami skina oraz z zawiera również podkatalogi z opcjonalnymi elementami
opt/buildings - opcjonalny katalog z ikonami budynków
opt/commanders - opcjonalny katalog z ikonami dowódców
opt/map - obowiązkowy katalog z elementami mapy
opt/misc - opcjonalny katalog z ikonami z r kategorii 'inne'
opt/planets - opcjonalny katalog z ikonami planet
opt/ships - opcjonalny katalog z ikonami statków
opt/stars - obowiązkowy katalog z ikonami gwiazd
skin_cfg.js - plik konfiguracyjny skina
cosmopulse.css - plik css definiujący podstawowe style skina
news.css - plik css definiujący style skina dla strony startowej (po zalogowaniu) - Cosmo News

Plik skin_cfg.js - opis szczegółowy

Plik skin_cfg.js jest to plik konfiguracyjny, w którym autor skina określa jakie elementy opcjonalne skin dostarcza.
Plik ten może definiować następujace elementy:

var buildings=true;
wstawienie takiej linijki określa, że ikony budynków są dostarczane przez skórę i będą pobierane z katalogu opt/buildings

var commanders=true;
wstawienie takiej linijki określa, że ikony dowódców są dostarczane przez skórę i będą pobierane z katalogu opt/commander

var misc=true;
wstawienie takiej linijki określa, że ikony z kategorii 'inne' są dostarczane przez skórę i będą pobierane z katalogu opt/misc

var planets=true;
wstawienie takiej linijki określa, że ikony planet są dostarczane przez skórę i będą pobierane z katalogu opt/planets

var ships=true;
wstawienie takiej linijki określa, że ikony statków są dostarczane przez skórę i będą pobierane z katalogu opt/ships

W przypadku gdy nie chcemy by skóra definiowała jakiś element to należy albo wstawić wartość false dla tego elementu w konfiguracji (np. var planets=false;), albo go po prostu opuścić. W przypadku kiedy skóra nie definiuje jakiegoś elementu, zostaną przy wyświetlaniu skina użyte domyślne ikony zdefiniowane w grze.

Plik cosmopulse.css - opis szczegółowy

W pliku cosmopulse.css zdefiniowane są bloki opisujące wygląd oraz rozmiary poszczególnych części skórki. Oto nazwy sekcji w pliku css odpowiadające poszczególnym numerom zaznaczonym na stronie. Numery podane są w kwadratach i dotyczą kolorowej ramki najbliższej danemu kwadratowi (sąsiedniej, ale nie przecinającej).

1. body.main
2. table.main
3. td.main_header
4. td.main_subhead_left
5. td.main_subhead_center
6. td.main_subhead_right
7. td.main_userfield
8. td.main_menu
9. table.main_menu
10. body.menu
11. .menu_header
12. td.main_content
13. table.main_content
14. body.default
15. td.main_subfoot_left
16. td.main_subfoot_center
17. td.main_subfoot_right
18. td.main_footer

Kliknij obrazek aby zobaczyć go w pełnym rozmiarze.

skins_legend.jpg
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.