Stany Flot

W CosmoPulse flota bądź grupa flot może znajdować się w różnych stanach takich jak:

  • Zadokowana
  • Stacjonująca
  • W ruchu
  • W trakcie walki
  • W trakcie kolonizacji
  • Okupująca


Zadokowana

Flota posiadająca lub też nie dowódcę. Znajduje się w dokach stoczni na planecie. Jej rozmiar zdeterminowany jest pojemnością doków. Najczęściej występuje u świeżo wybudowanych statków. Nie jest narażona na atak wrogich statków. Ulega tak samo degradacji jak flota stacjonująca.


Stacjonująca

Flota posiadająca dowódcę. Jej cechą charakterystyczną jest oczekiwanie na rozkazy na konkretnych koordynatach. Ta flota jest narażona na atak wrogich flot.


W ruchu

Flota, której wydano rozkaz przemieszczenia się na wybraną pozycję. Jej kondycja uległa obniżeniu wskutek skoku do hiperprzestrzeni. Takiej floty nie można zawrócić.


W trakcie walki

Flota nawiązała walkę z jednostkami przeciwnika. Do czasu zakończenia działań zbrojnych nie masz kontroli nad jej stanem.


W trakcie kolonizacji

Flota posiadająca w składzie statek kolonizacyjny otrzymała rozkaz kolonizacji planety. W każdej chwili możesz przerwać rozkaz kolonizacji pod groźbą utraty całej floty.


Okupująca

Flota składająca się m.in. ze statków desantowych rozpoczęła okupację planety. W każdej chwili możesz cofnąć rozkaz nie tracąc jednostek. Flota przechodzi wtedy w stan stacjonowania

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.