Stocznia
dockyard.jpg

Stocznia jest miejscem, gdzie produkowane są różnego rodzaju statki, które będą między innymi wyznacznikiem potęgi naszego imperium. Liczba oraz rozmiar okrętów, które możemy jednocześnie budować, a także ilość jednostek, których budowę możemy jednocześnie zakolejkować oraz z jaką prędkością zostaną one zbudowane zależą od poziomu stoczni. Dlatego niektóre statki mogą być niedostępne do budowy przy niższych poziomach stoczni.

Istnieje również, oprócz budowy nowych statków, naprawa okrętów

Przestrzeń robocza Stoczni

Przestrzeń robocza stoczni jest ważnym czynnikiem określającym możliwości produkcyjne stoczni. Określa ona maksymalny sumaryczny rozmiar statków jaki może być budowany w tym samym czasie. Statki o rozmiarze przekraczającym wartość przestrzeni roboczej nie mogą zostać zbudowane. Przestrzeń roboczą stoczni ściśle określa jej poziom. Na jeden poziom przypada 10 jednostek rozmiaru przestrzeni roboczej (np. stocznia na poziomie 8 ma 80, a stocznia na poziomie 20 ma 200). Należy również pamiętać, poziom stoczni określa również maksymalną ilość (liczba kadłubów) jednocześnie budowanych statków (np. w stoczni o poziomie 10 i o 100 jednostkach przestrzeni roboczej może być budowanych w tym samym czasie (nie mylić z zakolejkowanych) maksymalnie 10 statków)

Doki

Ze stocznią związana jest jeszcze jedna istotna wielkość - miejsca do dokowania. Flota może zejść z orbity do doków aby dokonać niezbędnych napraw czy też zwolnić dowódcę. Jednak łączny rozmiar (nie liczba!) jednostek przebywających jednocześnie w dokach nie może być większy niż maksymalny rozmiar dla danego rozmiaru stoczni (podany na stronie). Jeśli doki są pełne, nie będziemy mogli ani zadokować statków z orbity, ani rozpocząć budowy nowych.

Optymalizacja Stoczni

Kiedy nasi naukowcy odkryją, jak można zoptymalizować produkcję w stoczni, będzie istniała możliwość powiększenia przestrzeni roboczej stoczni bez potrzeby podnoszenia jej poziomu za sprawą wynalazku Optymalizacja Stoczni.

Budowanie Okrętów

Głównym zadaniem stoczni jest budowa nowych jednostek. Odbywa się to na zasadzie zleceń. Gracz zleca, jakie statki chce mieć, a stocznia je produkuje w kolejności zgłoszenia zamówienia. Więcej szczegółów na temat budowy znajdziecie tutaj.

Czas Budowy

Każda jednostka posiada określony czas produkcji. Aby przyspieszyć budowę, musisz podnieść odpowiednie technologie bądź podnieść poziom stoczni. To jedyne jak na razie dostępne możliwości.

Stocznia Publiczna

W Centrum Administracyjnym planety możemy ustalić, czy nasza stocznia jest na użytek wyłącznie naszego Imperium, czy naprawiane mogą tam być floty wszystkich mieszkańców Galaktyki CosmoPulse. W przypadku udostępnienia stoczni, na mapie galaktyki staje się ona ogólnodostępna. W takim przypadku Obrona Planetarna nie rozpoczyna ataku pierwsza, bronić się będzie jedynie w odpowiedzi na agresję przeciwnika. Jednak floty stacjonujące nad planetą inicjują walkę normalnie, więc jeśli chcesz naprawić cudze statki, upewnij się, że nie broni jej żadna Twoja flota.
Każdą flotę stacjonującą w publicznej stoczni naprawia właściciel stoczni.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.