Struktury Obronne

Budynek struktury obronne jak sama nazwa wskazuje pełni funkcje obronną. Jest on niezbędny jeżeli chcemy bronić naszej planety przed najazdem wroga. Jednak nie wystarczy wybudować samego budynku, by już bronić planetę. Budując struktury obronne budujemy tylko infrastrukturę niezbędną do obrony planety. Od rozmiarów tej infrastruktury zależy jak wiele i jakie instalacje obronne będziemy mogli zainstalować do obrony naszej planety.
Każdy nowy poziom struktur obronnych zwiększa rozmiar możliwych obronnych instalacji o 30 oraz przyśpiesza ich budowę. Dodatkowo im większy jest rozmiar centrum budowlanego na planecie tym więcej można zakolejkować obronnych instalacji do budowy.
Instalacje obronne w przeciwieństwie do statków nie podlegają zużyciu. Tak więc raz wybudowana obrona nie wymaga naprawy, chyba że ulegnie zniszczeniu podczas ataku.

Dowódca obrony

Do kierowania obroną można wyznaczyć dowódcę obrony. Dowódca obrony nie jest konieczny, jednak podczas ataku jeżeli mamy dowódcę to jego umiejętności będą odpowiednio wpływać na wynik bitwy.

Morale obrońców
Podczas obrony planety ma znaczenie również morale ludności na planecie. Im jest ono wyższe tym dłużej planeta będzie się opierać atakom wroga.

Uwaga: nie można budować nowych obronnych instalacji jeżeli trwa właśnie atak na planetę. Zmiana lub odwołanie dowódcy podczas ataku również nie jest możliwa.

Badania

Istnieje możliwość rozszerzenia pól obrony bez konieczności rozbudowy struktur obronnych o kolejny poziom. W tym celu należy skierować nadkład na badanie Triangulacja wielopoziomowa.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.