Szkolenie Kadry

Aby sprostać coraz to nowym wymaganiom, gracz może kształcić swoją kadrę. Jednak poświęcenie czasu na trening oznacza, że dokształcana osoba nie może wykonywać innych zadań. Gracz sam musi dokonać tego wyboru.

Po wybraniu osoby, którą chcemy trenować, pozostaje ustawienie profilu treningu, stopnia intensywności i liczby cykli treningowych. W celu łatwiejszego treningu pod polami wyboru mamy podgląd obecnych statystyk oficera.

Typy treningu

Typ treningu definiuje zestaw cech, które chcemy poprawić u trenowanej osoby. Każdy profil powoduje wzrost innej grupy cech:

  • Trening menedżerski podnosi cechy odpowiadające za zarządzanie, dzięki czemu szkolona Kadra jest bardziej rozgarnięta. Przydaje się to przede wszystkim kupcom, co czyni niższą prowizję na giełdzie.
  • Trening psychologiczny powoduje wzrost przede wszystkim cech psychicznych. Silna psychika jest bardzo pomocna na przykład przy kolonizacji nowych planet
  • Trening taktyczny ogólny to teoretyczne doszkalanie wojskowych. Nie powoduje on większego wzrostu umiejętności praktycznych, ale stanowi dobrą podstawę dla późniejszych "militarnych weteranów". Jest on dość drogi, jednak zapewnia równomierny wzrost umiejętności taktycznych.
  • Trening taktyczny ofensywny i defensywny są specjalizowanymi treningami militarnymi. Umożliwiają precyzyjniejsze sterowanie cechami wojskowymi w zależności od specjalizacji, którą chcemy nadać trenowanej osobie. Pozostałe cechy trenują się nieco inaczej niż w przypadku treningu ogólnego.
  • Dowodzenie flotą to specjalny wykład odnośnie lotów . Dzięki niej oficer uczy się zarządzać coraz to większymi ilościami okrętów i ich optymalnego wykorzystania. Dzięki takiemu przygotowaniu może zwiększyć rozmiar dowodzonej przez siebie floty.
Intensywność

Ten atrybut odpowiedzialny jest za "skuteczność" treningu. W zamian za wyższe koszty treningu, zwiększona intensywność pozwala lepiej wykorzystać potencjał szkolonej osoby. Innymi słowy - im wyższa intensywność, tym lepsze wyniki pojedynczego szkolenia. Maksymalny stopień intensywności zależny jest od poziomu Akademii.

Cykle

Cykle są odpowiednikiem wielu treningów wykonywanych "jeden po drugim". Czyli jeśli nie mamy czasu wykonać tego samego treningu dwa razy pod rząd, wystarczy wybrać dwa cykle - efekt będzie taki sam. Jednak wybierając więcej cykli należy pamiętać, że w przypadku przerwania treningu osoba nie poprawia swoich umiejętności.
Uwaga: Stopnie intensywności i liczba cykli oznaczone gwiazdką (*) nie są w danej chwili możliwe do rozpoczęcia z powodu braku środków. Rozpoczęcie poszukiwań lub treningu jest dostępne tylko jeśli gracz posiada wystarczająco dużo surowców. Link znajduje się obok informacji o kosztach.

Przyrosty

Przyrosty cech podawane są w sposób opisowy. Przyrosty od 'wielkiego' do 'wyraźnego' oznaczają, że powinieneś zauważyć wzrost wartości danej cechy na stronie ze szczegółami danej osoby. Przy wzroście bardzo dużym mniej więcej co drugi raz przyrost powinien być zauważalny. W pozostałych przypadkach wzrost jest odpowiednio mniejszy, aż do najmniejszego, czyli 'bardzo małego'.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.