Towary Luksusowe

W CosmoPulse oprócz surowców zwykłych mamy do czynienia z Towarami Luksusowymi. Towary Luksusowe służą do opłacania kadry oraz podnoszenia morale populacji na planecie.

Utrzymywanie Kadry

Kadra, która została powołana do służby w Twoim Imperium wykonuje Twoje rozkazy. Jednak aby była posłuszna, musi zostać wypłacony żołd. Żołd jest zależny zarówno od umiejętności jak i stażu. Żołd płacony jest w jednostce zwanej Towarem Luksusowym, płaconym co godzinę, pobieranym z planety utrzymującej daną osobę.

Towary na planecie

Obywatele zamieszkujący daną planetę do życia wymagają żywności. Wraz z rozwojem planety, zapotrzebowanie na inne towary rośnie. Kiedy brakuje tych towarów, morale populacji spada wraz z rosnącą liczbą ludności. By temu zaradzić należy przeznaczyć część surowców na wytwarzanie Towarów Luksusowych. Skutkuje to wzrostem morale na planecie w zależności od liczby ludności oraz nakładów na TL. Skutkiem ubocznym jest niższy przyrost naturalny, również zależny od nakładów na Towary Luksusowe.

Skoro mówimy o Towarach Luksusowych, niewątpliwie zwraca uwagę fakt, skąd się one biorą. Otóż by wytworzyć 1 jednostkę Towaru Luksusowego należy poświęcić: 4 jednostki energii, 2j Substancji Organicznych, 3j Metalu, 1j Kryształu.

Jak wcześniej wspomniałem, Towary Luksusowe są produkowane co godzinę, w przypadku braku surowca na ich produkcję najpierw ucierpi populacja, a w przypadku dalszego braku surowców, kadra nie otrzymuje wynagrodzenia. Brak produkcji TL dla populacji będzie mniej odczuwalne (mały spadek morale) niż u kadry (duży spadek morale). W takim wypadku, by nie stracić kadry, należy podjąć kroki zmierzające do przywrócenia normalnych dostaw utrzymania.
(Zakup na giełdzie brakującego surowca, dowóz z innej kolonii, zmiana planety utrzymującej etc…)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.