Uzbrojenie

W CosmoPulse istnieją różne rodzaje uzbrojenia.

Działa laserowe

  • 100% vs inne okręty oraz platformy orbitalne
  • 30% vs obrona planetarna naziemna
  • 0% vs infrastruktura planetarna (bombardowanie)

Działa plazmowe

  • 100% vs inne okręty oraz platformy orbitalne
  • 60% vs obrona planetarna naziemna
  • 20% vs infrastruktura planetarna (bombardowanie)

Bomby (zasięg wyłącznie bardzo bliski)

  • 0% vs inne okręty oraz platformy orbitalne
  • 100% vs obrona planetarna naziemna
  • 100% vs infrastruktura planetarna (bombardowanie)
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.