Widok Bookmark

W CosmoPulse istnieje możliwość zapamiętywania koordynatów pod bardziej przyjaznymi nazwami. Służy do tego ekran przedstawiony poniżej:

bookmarks_overview_1.gif

(1.) - Nazwa bookmarka.
(2.) - Pozycja, do jakiej się odnosi dany bookmark.
(3.) - Opcja ta usuwa danego bookmarka z listy zwalniając miejsce na inne zakładki.
(4.) - Zmiana nazwy; gdy obecna jest myląca bądź się znudziła :)
(5.) - Licznik zapisanych bookmarków. Przydatna sprawa :)
(6.) - Link do tworzenia nowego bookmarka. Przekierowuje na stronę, gdzie podaje się koordynaty celu a potem nazwę.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.