Widok Grupy Flot

Kliknięcie na "Grupy Flot" w menu bocznym załaduje nam taką oto stronę :

fleetgroup_overview_01.gif

(1.) - Link button_add_fleetgroup.gif umożliwia utworzenie nowej Grupy Flot.
(2.) - Nazwa Grupy Flot. Kliknięcie przenosi do szczegółów danej grupy.
(3.) - Położenie Grupy Flot. Pokazuje gdzie aktualnie znajduje się dane zgrupowanie.
(4.) - Stan w jakim znajduje się flota.
(5.) - Kiedy są wolne floty na danych koordynatach, ten przycisk umożliwia ich dodanie.
(6.) - Następna Grupa Flot.

Ekran ten jest przydatny do zarządzania większą ilością flot, które mają wspólny cel.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.