Widok Wiadomosci

Po kliknięciu w menu na zakładkę "Imperium" oczom naszym ukazuje się taki oto panel:

message_overview_1.gif
  • Ludzie - Wiadomości związane z Kadrą będącą na Twoich usługach bądź dopiero powołaną, będą przychodzić tutaj.
  • Floty - Wszelkie informacje dotyczące ruchu flot sekretarka umieści pod tą zakładką.
  • Bitwy - Rozpoczęcie, Zakończenie a także bierzące wydarzenia z bitew zostaną przydzielone do tej kategorii.
  • Szpiedzy - Informacje szpiegowskie, raporty oraz poczynania Twoich agentów gromadzone będą w tym dziale.
  • Prywatne - Listy do Waszej Imperialskiej Mości sekretarka opieczętuje klauzulą "Prywatne| i złoży tutaj.
  • Inne - Wszelkiej maści komunikaty, informacje, plotki, wydarzenia nie związane bezpośrednio z powyższymi kategoriami umieszczone będą w tym miejscu.
  • Wysłane - Kiedy wysyłasz jakieś wiadomości, sekretarka tworzy ich kopie i składuje w archiwum do którego możesz się dostać poprzez tę oto kategorię.

Liczba pierwsza oznacza liczbę nieprzeczytanych wiadomości, a druga liczbę wszystkich wiadomości w danej kategorii.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.