Zapotrzebowanie

Zapotrzebowanie - jest to ilość pracowników, jaka jest potrzebna do efektywnej pracy planety. Wyrażona jest liczbowo oraz procentowo przy wartości populacji na każdej planecie.

Poziomy Zapotrzebowania

Kiedy zapotrzebowanie jest pokryte w 100%, planeta pracuje prawidłowo - z maksymalną skutecznością. W przypadku, kiedy poziom ten spada poniżej 100% (99% i niżej) spada również wydobycie surowców.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.